Wettelijke vermeldingen

Door de pagina’s van de website te bekijken, erkent de internetgebruiker de grenzen van de aansprakelijkheid en de gebruiksvoorwaarden van de website te hebben gelezen en aanvaard. www.tourisme-baiedesomme.fr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met de internetverbinding of de weergave van de pagina’s van de website. De internetgebruiker erkent met name op de hoogte te zijn van de verschillen in interpretatie van de internetpagina’s door de verschillende browsers die op de markt beschikbaar zijn.

Beheerder van de website

Office de Tourisme de la Baie de Somme
15 rue du pont aux brouettes
80100 ABBEVILLE
Tel: +33 3 22 24 27 92

Ontwikkeling van de website

IRIS Interactive
3 avenue d’Aiguilhe – 43000 LE PUY EN VELAY (Siège social)
contact@iris-interactive.fr

Host van de website

IRIS Interactive
3 avenue d’Aiguilhe – 43000 LE PUY EN VELAY (Siège social)
contact@iris-interactive.fr

Auteursrecht – Copyright © – Links

Reproductie op papier

Met uitzondering van de beelden is de reproductie van de pagina’s van deze website op papier toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • gratis verdeling,
  • respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen enkele wijziging of aanpassing

is toegestaan)

de reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn.

Reproductie op elektronische media

De reproductie van het geheel of een deel van deze website op een elektronisch medium is toegestaan onder voorbehoud van de duidelijke en leesbare toevoeging van de bron about:blankwww.tourisme-baiedesomme.fr en de vermelding “Rechten voorbehouden”. De informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, verenigings- of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

Links naarabout:blank www.tourisme-baiedesomme.fr

De website www.tourisme-baiedesomme.fr geeft toestemming voor het plaatsen van een hypertekstlink die naar de inhoud verwijst, onder voorbehoud van:

  • dat de deeplinking-techniek niet wordt gebruikt, d.w.z. dat de pagina’s van de website www.tourisme-baiedesomme.fr niet in de pagina’s van een andere website worden ingebed, maar toegankelijk zijn door het openen van een nieuw venster.
  • de bron wordt vermeld die via een hypertekstlink direct naar de beoogde inhoud zal verwijzen.

De informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, verenigings- of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten. Deze machtiging geldt niet voor websites die informatie van controversiële, pornografische of xenofobe aard verspreiden of die de gevoeligheid van het grote publiek in grotere mate kunnen schaden.

Voor andere gebruiksdoeleinden vragen wij om contact met ons op te nemen.

Reikwijdte van de inhoud

Ondanks de zorg die besteed wordt aan het verzamelen van informatie en de realisatie van de website door middel van de meest recente technieken, kunnen fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden, verwijderingen of aanvullingen onafhankelijk van onze wil op deze website blijven staan of ingevoegd worden. www.tourisme-baiedesomme. fr kan om die reden niet aansprakelijk worden gesteld, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, voor de volledige inhoud van de website; de gebruiker van de website en de informatie die ze bevat, erkent dat hij of zij deze op eigen risico gebruikt en dat www.tourisme-baiedesomme.fr bijgevolg niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die het gevolg is van het gebruik van de informatie op de website, geheel of gedeeltelijk. Evenzo kan www.tourisme-baiedesomme.fr niet aansprakelijk worden gesteld voor de aard of de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen op de volgende pagina’s en in het bijzonder die waarvoor toegang is toegestaan via het gebruik van hypertekstlinks die op de pagina’s van deze website verschijnen. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 heeft u het recht om uw gegevens in te zien en te corrigeren.

Toeristisch informatiesysteem

De databanken worden beschermd door de wet van 1 juli 1998 en het Franse auteursrecht. Elk gebruik of extractie van elementen van de website die niet geautoriseerd zijn door www.tourisme-baiedesomme.fr is illegaal en maakt u schuldig aan het strafrechtelijk misdrijf van namaak.

Het boekingssysteem wordt geleverd door de Open System-oplossing. De rol van www.tourisme-baiedesomme.fr is niet die van een verkoopbedrijf.

Het is beperkt tot de hosting van de online geplaatste advertenties (teksten, foto’s, enz.) door professionals direct of door de boekingscentra per departement, evenals de bestellingen van hun klanten.

​www.tourisme-baiedesomme.fr​:

  • Komt niet tussen bij transacties tussen koper en verkoper.
  • Kan niet garanderen dat verkopers en kopers de transactie zullen voltooien en uitvoeren.
  • Biedt geen enkele garantie met betrekking tot de online geplaatste advertenties, in het bijzonder met betrekking tot de capaciteit van de verkopers, de juistheid van hun advertenties, de kwaliteit van de aangeboden producten of diensten.
  • Biedt geen garantie voor kopers, met name wat betreft hun vermogen om te betalen voor de goederen of diensten die zij bestellen.

Aangezien www.tourisme-baiedesomme.fr niet tussenbeide komt in de transacties tussen kopers en verkopers, is zij vrijgesteld van alle verantwoordelijkheden in geval van een rechtszaak en van alle schade, nu of in de toekomst.

Alle verklaringen, alle aanbiedingen van diensten of producten die via de Open Systeem tool op de markt worden gebracht, vallen onder de uitsluitende en unieke verantwoordelijkheid van de auteur.

Bescherming van persoonsgegevens

Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

institutionele partners

Communauté d’Agglomération de la baie de Somme
Garopôle – place de la gare
80100 ABBEVILLE
Tel: +33 3 22 24 05 68

Syndicat mixte Baie de Somme – 3 vallées
Garopôle – place de la gare
80100 ABBEVILLE
Tel: +33 3 22 24 40 74

Somme Tourisme
54 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS
Tel: +33 3 22 71 22 70

Syndicat mixte Baie de Somme – Grand Littoral picard
1 rue l’hôtel Dieu
80100 ABBEVILLE
Tel: +33 3 22 20 60 30

Fotocredits

©B.Bremer – ©ADRT-FLeonardi  ©Nicolas_Bryant ©C_Smith ©S.Desanlis-SMBDS-GLP  ©AD_OTBS ©Olivier_Leclercq ©Jane_Trouve @lespilotes  ©Farjallah camping©drancourt ©Thomas_Tellier ©StValery-paddle©SommeTourisme  ©Yann_Dupont ©Celine_Blondel ©Marc_Dallery  ©StephaneBouilland ©Jean_Pierre_Sageot ©Daniel_Courtois ©Stephane_Bouilland ©Festival_oiseau  © F. Vol ©R. Jacq_SMBS-GLP ©SommeTourisme-DM ©AMachu ©ADRT80-AL ©adrt80DMa ©F-Helin ©P. Lovell ©D._Williams  ©theoderamecourt ©CDT Somme-DM  ©S.Desanlis-SMBDS-GLP © Altimage ©SommeTourisme-JG  argousier©CDTSomme-AW