Privacybeleid

Voorwoord

www.tourisme-baiedesomme.fr verwerkt persoonsgegevens (hierna de “Persoonsgegevens”) over u in het kader van het gebruik van deze website (hierna de “Website”).

Als verantwoordelijke voor de verwerking respecteren we de privacy en beschermen we de persoonsgegevens van de gebruikers van onze Website.

Het doel van dit beleid is om u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens en over uw rechten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de toepasselijke bepalingen op dit gebied, in het bijzonder de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden bekend als “Informatique et libertés” in de laatste versie en met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Reikwijdte van dit privacybeleid

In dit beleid worden de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonsgegevens uiteengezet, waaronder de persoonsgegevens die op – of via – de Website worden verzameld.

www.tourisme-baiedesomme.fr verzamelt Persoonsgegevens online, ook per e-mail, of offline; dit beleid is van toepassing ongeacht de wijze van verzameling of verwerking.

Het begrip “Persoonsgegevens” verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is “identificeerbaar” wanneer hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of een of meer elementen die specifiek voor hem of haar zijn.

“Niet-persoonsgebonden gegevens” verwijst naar informatie die een persoon niet identificeert.

Verantwoordelijke voor de verwerking

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Caroline Pruvot – Projectmanager communicatie – caroline.pruvot@ca-baiedesomme.fr ; sommige technische dienstverleningen (hosting, deduplicatie, datakwaliteit, klantkennis) worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners. Overeenkomstig artikel 28 van de AVG is deze dienstverlener gebonden aan een strikte geheimhoudingsclausule die elk gebruik van de hem toevertrouwde gegevens waarin het dienstencontract niet voorziet, verbiedt en die hem verplicht om technische en organisatorische maatregelen te treffen die voldoen aan de eisen van veiligheid en bescherming van persoonsgegevens.

Veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Wij beschouwen uw persoonsgegevens als vertrouwelijk.

We proberen redelijke technische maatregelen te nemen om verlies of misbruik te voorkomen bij het verzamelen of opslaan van de gegevens die u ons hebt verstrekt en om te voorkomen dat deze gegevens aan onbevoegde derden worden doorgegeven.

Ondanks deze maatregelen blijft het internet echter een open systeem en kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen niet kunnen omzeilen of uw persoonsgegevens niet voor onwettige doeleinden kunnen gebruiken. Bijgevolg zal www.tourisme-baiedesomme.fr niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van frauduleuze recuperatie van uw gegevens voor welk gebruik dan ook.

De Website kan links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.

www.tourisme-baiedesomme.fr heeft geen controle over de inhoud van websites van derden of de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van de Persoonsgegevens die zij kunnen verzamelen. Bijgevolg wijstabout:blank www.tourisme-baiedesomme.fr alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens door deze derden. Het is uw verantwoordelijkheid om u te informeren over het beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens van deze derden.

Doeleinden van de gegevensverzameling

Wij verwerken uw gegevens geheel of gedeeltelijk voor de volgende doeleinden:

 • om u in staat te stellen onze websites en toepassingen te bekijken en onze inhoud aan te passen aan uw apparaat om uw navigatie te verbeteren;
 • om de informatie die u in de formulieren hebt ingevuld (bijvoorbeeld uw gebruikersaccount) te onthouden;
 • om u in staat stellen om onze inhoud op sociale netwerken te delen;
 • om u in staat stellen om producten of diensten te kopen;
 • om u een interactief en gepersonaliseerd gebruik van de websites en toepassingen

mogelijk te maken;

 • om uw behoeften en interesses te identificeren en u de meest geschikte producten en/of diensten te leveren

die u nodig hebt;

 • om u in staat stellen een account te openen en te beheren om toegang te krijgen tot alle

functies en opties die de websites en toepassingen bieden;

 • om u externe informatie en/of communicatie te sturen;
 • om wedstrijden te organiseren (contact opnemen met de winnaars, prijzen uitreiken, etc.);
 • om nieuwsbrieven te sturen, als u daarvoor toestemming heeft gegeven door het betreffende vakje aan te vinken;
 • om commerciële aanbiedingen van partners te sturen, als u daarvoor toestemming heeft gegeven door het betreffende vakje aan te vinken;
 • om het publiek en de aantal bezoeken op de Website te analyseren
 • om advertenties te verspreiden die aangepast zijn aan uw interesses;
 • om de prestaties van deze advertenties te analyseren;
 • om de sollicitaties te verwerken en de wervingsbronnen te beheren;

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn onze eigen beheerteams en technische dienstverleners.

Verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

Naam;

Voornaam;

E-mailadres; Postadres; Telefoonnummer; Wachtwoord; Geolocatie; IP-adres;

En alle andere Persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder beschreven doeleinden.

Cookies en andere tracers

Cookies, of andere soortgelijke tracers, zijn bestanden die door een server worden gebruikt om te communiceren met de browser. Cookies worden gebruikt om statusinformatie te versturen wanneer een gebruiker een website bezoekt. Statusinformatie kan bijvoorbeeld een sessie-ID, taal, vervaldatum, antwoorddomein, enz. zijn. Cookies maken het mogelijk om tijdens hun geldigheidsperiode statusinformatie op te slaan wanneer een browser de verschillende pagina’s van een website opent of wanneer de browser vervolgens terugkeert naar de genoemde website. Alleen de uitgever van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen. Er zijn verschillende soorten cookies:

 • sessiecookies die verdwijnen zodra u de browser of de website verlaat;
 • permanente cookies die op uw apparaat blijven totdat hun levensduur afloopt (maximaal 12 maanden) of totdat u ze met behulp van de functies van uw browser verwijdert.

U heeft toegang tot uw cookiebeheerpaneel om het plaatsen en uitlezen van cookies in te stellen.

Hoe de cookies uitschakelen?

Browserinstellingen

De plaatsing van bepaalde cookies is afhankelijk van uw toestemming. Tijdens uw eerste bezoek aan de Website zal een informatiebanner worden weergegeven die aangeeft dat door uw navigatie op de Website voort te zetten, de bovengenoemde cookies op uw apparatuur zullen worden geïnstalleerd.

Met behulp van cookies of tracers kunt u ten volle profiteren van de functies van de Website. Als uw browser is geconfigureerd om alle cookies of tracers te weigeren, kan dit het gebruik van sommige van onze diensten verhinderen, waarvoor www.tourisme-baiedesomme.fr niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

De formulieren

Inschrijving op de nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven van partners

Door zich in te schrijven op dit type nieuwsbrief, staat u de partners van www.tourisme-baiedesomme.fr toe om u gepersonaliseerde e-mails te sturen, inclusief commerciële aanbiedingen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven, maar de maximale bewaartermijn voor uw gegevens is 36 maanden.

Nieuwsbrieven van ​www.tourisme-baiedesomme.fr

Door zich in te schrijven op dit type nieuwsbrief, staat u toe dat www.tourisme-baiedesomme.fr u gepersonaliseerde e-mails stuurt. U kunt zich te allen tijde uitschrijven op één van de ontvangen e-mails, maar de maximale bewaartermijn voor uw gegevens is 36 maanden.

Contactformulier
De gegevens worden verzonden door de gebruiker van de website die een opmerking wil sturen of een melding wil doen. De gegevens die via dit formulier wordt verzameld, wordt doorgegeven aan de afdeling die belast is met het beheer van de opmerkingen op de website www.tourisme-baiedesomme.fr. De maximale bewaartermijn voor uw gegevens is 36 maanden.

Uw rechten

In overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben en het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben in een gestructureerd elektronisch formaat (overdraagbaarheid).

U heeft ook het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden, in het bijzonder voor commerciële doeleinden.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons uw verzoeken per post te sturen naar het volgende adres:

Het VVV-kantoor van de baai van de Somme,

1 Place de l’Amiral Courbet

80100 ABBEVILLE

of rechtstreeks op de Website, via ons contactformulier.

Wij verbinden ons ertoe om binnen 2 maanden op deze verzoeken te antwoorden. Deze periode kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken.

In geval van een geschil over de uitoefening van uw rechten heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw Persoonsgegevens slechts gedurende een periode die noodzakelijk is en in verhouding staat tot het doel waarvoor ze zijn verzameld, d.w.z. maximaal 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die u met ons heeft gehad en die op uw initiatief is uitgevoerd (zoals een verbinding met uw account).

Na afloop van de bovengenoemde periodes zullen uw gegevens worden geanonimiseerd voor statistische doeleinden of gewoon worden gewist.

Actualisering van dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast.

U wordt uitgenodigd om het regelmatig te raadplegen.

Voor meer praktische informatie over de uitoefening van uw rechten raden wij u aan de website van de Commission Nationale Informatique et Libertés te raadplegen, met name de pagina https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits.

Laatste wijziging: ​25/02/19